Измерване на горивото

uzemanyag-meres

Горивото съставлява половината от общите разходи на товароизпащачите и транспортните фирми. С прилагането на различни технологии WebEye извлича най-важните данни от Вашите превозни средства по най-подходящия за Вас начин, благодарение на което многобройни доклади подпомагат Вашето предприятие в по-разходоефективно и екологично функциониране.

С услугата за измерване на горивото имате възможност да проучите и запишете надеждните бензиностанции по дадения маршрут, по този начин можете да елиминирате и избегнете бензиностанциите, които продават гориво, прекомерно разредено с добавки. Силно разреденото гориво намалява не само мощността на превозните средства (по-малко километри могат да бъдат изминати със същото количество гориво), а освен това води до преждевременната амортизация на частите на превозните средства.

Изпращане на съобщение

Попълването на полета, отбелязани с *, е задължително