Превоз на охладени стоки

hutott-aru-szallitas

При сухопътен превоз на чувствителни към температурата стоки – например хранителни и лекарствени продукти – както шофьорите, така и другите участници в транспорта трябва да бъдат предпазливи. Ако не се поддържа непрекъснато охладителната верига, това може да доведе до развалянето на стоките, което може да причини сериозни материални щети. Двата най-често възникващи проблема са повредата на охладителното устройство на камиона и ненужното отваряне на вратата на товарното отделение. В зависимост от времето това може да доведе до промяната на температурата на товарното отделение и превозваните стоки могат да се развалят. Една такава авария може да причини значителни щети, които могат да възлизат на милиони, на транспортните фирми.

Превозвачите могат да контролират поддържането на климата, необходим за превозването на охладените и замразените стоки, с помощта на такива телематични решения, като устройството за контрол на температурата, монтирано в товарното отделение, както и системите за мониторинг на отварянето на вратите на товарното отделение. Те непрекъснато проследяват температурата на товарното отделение или съответно на секторите на товарното отделение, които трябва да бъдат наблюдавани, както и състоянието на вратите на товарното отделение и през 15 секунди записват измерените стойности. Промяната на температурата на товарното отделение, както и отварянето на вратата му се сигнализира веднага на шофьора и на диспечера, по този начин може да се предотврати развалянето на товара.

Оптималната температура може да бъде различна за отделните видове стоки, поради това устройството разрешава проследяването на отделните температури за охлаждане по сектори.

Изпращане на съобщение

Попълването на полета, отбелязани с *, е задължително