Превоз на опасни товари

veszelyes-anyag-szallitas

При превоз на опасни товари, били взривни вещества, корозивни течности или различни видове газове, е жизнено необходим строгият контрол на цялата транспортна верига, понеже и най-малкото невнимание или късно забелязана повреда може да доведе до авария. Според нашия опит с прилагане на подходящи алармени устройства трагедиите в много случаи могат да бъдат предотвратени. Съвременните телематични решения освен позицията и скоростта на превозните средства могат да сигнализират и проблеми с такава чувствителност, които човек обикновено усеща прекалено късно.

Събиране на телематичните данни в реално време предлага решение за постигане на още по-безопасния сухопътен превоз на стоки, тъй като и най-малкото отклонение се сигнализира веднага на участниците в изпълнението на транспортната задача.

Изпращане на съобщение

Попълването на полета, отбелязани с *, е задължително