Превоз на стоки с голяма стойност

nagy-erteku-aru-szallitas

Искате Вашите стоки с голяма стойност да бъдат в безопасност и по време на превоз? Искате да давате гаранция на Вашите партньори за безопасните условия на превоза? С помощта на телематичните решения за безопасност, като например проследяването на превозните средства и на вратата на товарното отделение и алармата за тревога, значителна част от материалните щети могат да бъдат предотвратени.

С проследяване на маршрута на товара в реално време веднага могат да бъдат идентифицирани проблемите, възникващи по време на изпълнението на транспортната задача. А в случай на открадването на превозното средство, въз основа на GPS данни може да се визуализира актуалната позиция на превозното средство, което по бърз начин може да окаже помощ на полицията за издирването на откраднатия камион с товар. Освен това в системата на WebEye могат да бъдат предварително планирани маршрутите на отделните товари, а ако превозното средство напуска маршрута си, системата автоматично изпраща сигнали на организаторите на спедиторите. За да се избегне товарът да бъде откраднат, установена практика е при транспортните фирми, че ТИР-овете, превозващи товари с голяма стойност вървят само в конвой с придружители, както и да изкарат задължителното време за почивка само на охраняеми паркинги. Диспечерите също така могат да запишат предварително охраняемите паркинги в системата, която веднага изпраща сигнал, когато превозното средство напуска тези места.

Освен това често се извършват престъпления срещу камионите, превозващи товари с голяма стойност, когато крадците открадват товара, влизайки с взлом в товарното отделение ка ТИР-а по време на почивка. За предотвратяването им помагат услугите, които незабавно изпращатат сигнали при отварянето на вратата на товарното отделение, повреждането на покривалото или друг опит за проникване. По този начин както шофьорът, така и възложителят може веднага да забележи проблема и може навреме да поиска помощ, с което евнтуално може и да предотврати товарът да бъде откраднат.

Критерият на превозването на товари с голяма стойност е паник бутонът, монтиран в купето, който при внезапно възникващи кризисни ситуации или проблеми веднага изпраща беззвучни алармени сигнали в системата.

Изпращане на съобщение

Попълването на полета, отбелязани с *, е задължително