Проследяване на времето за шофиране

vezetesi-ido-figyeles

За предприятията, извършващи сухопътен превоз в Европа, често пъти е трудно спазването на правилата, определящи времето за шофиране и за почивка, както и задължителното използване на дигитален тахограф. С приложението на WebEye eTACHOGRAPH превозвачите по-лесно могат да отговарят на тези изисквания, като по този начин могат не само да избягат високите глоби, а и значително да намалят административното бреме, както и разходите за гориво.

Функцията eControl на eTACHOGRAPH предоставя информация в реално време за оставащото време за шофиране и за почивка на шофьора. Освен това в случай на надвишаване на времето за шофиране, разрешено в наредбата, веднага изпраща сигнал за тревога в централата, благодарение на което могат да се избегнат както глобите, така и пътните инциденти, причинени от надвишаване на времето за шофиране. Функцията eControl помага и в планирането на транспортните задачи, по този начин превозвачите могат да избегнат изпълнения на превози със закъснение поради неправилно калкулирано време за превоз. Превозването на стоки със закъснение е особено голям проблем при превоз на бързоразвалящи се стоки, което може да доведе и до финансови загуби и загуба на репутация на транспортните фирми.

Изпращане на съобщение

Попълването на полета, отбелязани с *, е задължително