GDPR

Информация относно GDPR регулацията

Информация относно GDPR регулацията

 

Уважаеми Клиенти!

Общият регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС ще влезе в сила на 25 май 2018 г. Всички компании членове на WebEye Telematics Group, включително и Вашият доставчик на услугите WebEye, ще обърнат специално внимание на това, предоставяните Ви услуги да отговарят на все по-строгите изисквания за защита на данните.

Нашата цел е също и Вие да можете да интегрирате услугите ни в работните си процеси и системи, в съответствие с изискванията за защита на данните.

По време на подготовката за GDPR през следващите месеци:

  • ще Ви предоставим цялата необходима информация за безпроблемно осъществяване на прехода към новия регламент за защита на данните,
  • с предоставяне на информация и практически съвети се готвим да Ви подкрепим във връзка с това, как могат да се интерпретират получените от нас услуги и свързаните с тях GDPR задачи във Вашите вътрешни процеси, за да можете успешно да изпълнявате задълженията си при въвеждането на GDPR в процесите, в които се считате за Администратор на данни,
  • ще определим политиките, които поставяме като изискване към себе си, и ще ги прилагаме последователно в нашата работа.

 

Ако имате въпроси или коментари относно прилагането на регламента за защита на данните, моля пишете на имейл адрес marketing@int.webeye.eu, разчитаме на Вашето сътрудничество.

 

За повече информация относно регламента за защита на данните, моля, кликнете върху връзката по-долу:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_bg