wede_313

Неочаквани области за използване на GPS- бетоновоз, боклукчийски камион, трамвай

През последното десетилетие GPS-базираните приложения не са само от помощ за шофьорите при навигиране. Във все повече области се използват спътникови системи, като по този начин предприятията могат да достигнат до значително – дори 30% – намаляване на разходите. В някои области използването на GPS в момента изглежда дори изненадващо, но в рамките на няколко години може да бъде от съществено значение, за да останат конкурентоспособни.

GPS-базираните системи главно са били използвани като системи за сигурност на автомобили, като днес се считат за част от стандартното оборудване. Вече има няколко области на технологията, които могат да се превърат в стандарти на индустрията в рамките на няколко години.

“В Западна Европа е било обичайна практика да се инсталират GPS-базирани системи на превозните средства от обществения транспорт и други обществени услуги. По този начин не само качеството на услугата може да се подобри бързо и ефективно, но също така значително, в някои случаи до 30% от разходите за превозно средство могат да бъдат спестени. ” – каза Bagossy Tamás, управляващ директор на WebEye Унгария.

Добър пример за тази GPS-базирана система за дистанционно наблюдение, използвана за системите за обществен транспорт. Благодарение на това светофарите по пътищата могат автоматично да бъдат избягвани, в допълние графиците могат да се контролират в реално време и позицията на превозните средства може да бъде определяна по-точно от всякога. Това дава възможност за по-бърза реакция в случай на технически проблеми. GPS устройства, монтирани в превозни средства, поддържащи тротоарите също осигуряват ефективност. Те не само дават възможност за следене в реално време на местоположението на превозното средство, но показват и количеството сол което се изхвърля от тях, а освен това следи и нивото на солта. Този вид възвръщаемост на инвестициите в рамките на 1-2 години, и по-нататъшни резултати значително намаляват разходите.

За разлика от общоприетото мнение, GPS технологията се използва не само за определяне на местоположението. Сателитни устройства, монтирани в боклукчийски камиони дават възможност за проследяване капацитета за съхранение на всеки камион. По този начин целият поток може да бъде оптимизиран, количеството доставен боклук може да бъде проверено, така че потребителят трябва да платите само за реалния размер на отпадъците.

“Ние прилагаме GPS-базирани решения в инструменти, използвани за строителство. На пример, инсталираме GPS-базирана система със сензор за определяне, посоката на въртенето на „бурето” (смесване или изсипване на бетона) в бетоновозите. Това дава възможност за следене в реално време на превозното средтво (скорост, местоположение, обороти, разход на гориво, правилна експлатация), както и гарантира качеството на транспортирания бетон.” – добави управляващия директор.

Тези специални решения не са уникални: днес технологията осигурява общо инфраструктурно развитие като е-Toll приложение в някои области в Западна Европа или изключване и мониторинг на широчината на орене в аграрния сектор, освен проследяване на различни диагностични данни на превозното средство.

Като цяло, GPS-базираните приложения вече надхвърлиха познатите области и в резултат на непрекъснатото им развитие, дават все повече възможности на потребителите.