Курс за събиране и разнасяне в страната

За предприятия, извършващи превоз в страната, дейност в областта на FMCG, дистрибуционна дейност и посещение на клиенти, което изисква честа администрация

С помощта на нашето приложение лесно межете да изберете превозното средство, необходимо за най-ефективното изпълнение на поръчката, отговаряйки на все по-строгите изисквания за времето на пристигане на товарен и разтоварен адрес (KPI), определени от възложителите.

В онлайн системата непрекъснато можете да се информирате за движението на Вашия автопарк, можете да имате актуална справка относно извършените от Вашите превозни средства дейности, можете да проверите изминатите от тях километри, драстично намалявайки с това разходите си.

Отчетът за изразходваното гориво, както и справките за разходите, извършени по време на поръчката, помагат за създаване на процесите на ефективното управление.

WebEye създава възможност за бързо отчитане на курсовете, подпомагайки с това увеличението на използването на Вашия автопарк.

С нашето решение можете да удовлетворите комплексни изисквания на възложители, като строгите предписания за безопасност на храните (HACCP) при превоз на охладени стоки или правилата за защита на стоки с голяма стойност TAPA TSR (Truck Security Requirement). Без изпълнението на горепосочените предписания най-големите товароизпращачи на пазара нямат възможност да дадат поръчки на превозвачите.