Малки товарни автомобили

За предприятия, извършващи дейност в областта на FMCG, занимаващи се с куриерски услуги, както и за предприятия, превозващи стоки с малка и голяма стойност

Услугата улеснява не само отчетите на изпълненията, а с използването й и отчитането на работното време става прозрачно и може да се извърши последваща проверка за него. В системата могат да бъдат създадени индивидуални групи на потребители, в рамките на които може да бъде осигурен за служителите достъпът до разпределените данни.

Приложението WebEye значително улеснява задачите по администрация и контролинг, свързани с бизнес дейността. Изготвянето на електронен пътен лист, докладите за курсовете, както и наблюдението на документите на шофьорите и превозните средства допринасят за създаването на процесите на ефективното управление.

С помощта на нашето комуникационно решение лесно можете да предадете информации относно поръчката на шофьора, който може да изпрати доклади в централата.

С нашите решения за безопасност, като например проследяване на товари, наблюдаване на отварянето на товарното отделение или алармата за тревога, можете да предотвратите голяма част от материалните щети.

С прилагането на различни технологии WebEye извлича най-важните данни от Вашите превозни средства по най-подходящия за Вас начин, благодарение на което многобройни доклади подпомагат Вашето предприятие в по-разходоефективно и екологично функциониране.