Машини

За собственици на автопаркове, извършващи специална дейност

В труднодостъпна обстановка за работа, при евентуални екстремни условия инспекцията на превозните средства или машини може да стане още по-важна. С помощта на WebEye се визуализира начинът на експлоатацията и разходите на машините, както и работното време на служителите. Познавайки изискванията и честите проблеми, нашата фирма предлага за своите клиенти с тежки машини решения, които са технически надеждни, точни и са приспособени към различните машини.

  • Точно измерване на горивото (с разходомер с голяма точност на измерване)
  • Измерване на обороти (вграждане на аналогов индуктивен датчик за обороти или извличане на данните на CAN-шина)
  • Проследяване на спомагателно задвижване
  • Отчет за смяна/експлоатационни часове