Превоз на стоки извън ЕС

За фирми, извършващи международни превоз, пресичащи границите на Европейския съюз

С проучване и тълкуване на експлоатационните параметри на превозните средства можете да допринесете за намаляване на разходите на международния превоз.

При отделните дейности в системата могат да бъдат записани местата на транспортната задача и времевите прозорци за изпълнение.

При настъпване на критично събитие (отваряне на вратата на товарното отделение, надвишаване на времето за шофиране, аларма за тревога, напускане на охраняем паркинг и т.н.) WebEye генерира автоматична аларма, по този начин навреме можете да вземете необходимите мерки, опазвайки неповредеността на шофьора, товарното превозно средство и превозваната стока.

След изпълняването на транспортната задача се появяват информациите относно отчитането, оценката на изпълнението, както и издаването на фактури за възложителя. Приложението значително улеснява задачите по администрация и контролинг, свързани с бизнес дейността.

Нашите услуги също така подпомагат Вашето предпроятие в спазването на много строгото европейско законодателство. С дистанционно изтегляне на данните от дигиталния тахограф може да се избяга изминаването на километри без товар, необходимо само по административни причини. С помощта на информациите в реално време, извлечени от дигиталния тахограф, в реално време може да се проследява времето за шофиране и почивка на шофьора, по този начин моментално може да се установи годността му за следващата транспортна задача.