Превоз на стоки в ЕС

За транспортни фирми, участващи в международен превоз и изпълняващи комплексни изисквания на възложители.

Главното предизвикателство на международния превоз на стоки е доставянате на товара навреме по възможно най-ефективния начин и при възможно най-малко разходи.

С помощта на нашето комуникационно решение лесно можете да предадете информации относно поръчката на шофьора, който може да изпрати доклади в централата. Има възможност за комуникация между шофьорите и също за поддържане на връзка между шофьора и семейството му по време на дълги международни превози.

При измерване разхода на горивото прилагаме два вида подход, от една страна с измерването нивото на горивото, а от друга – с изчисляването на средния разход на горивото подпомагаме нашите клиенти в разходоефективно управление.

С помощта на информациите, извлечени от дигиталния тахограф в реално време може да се проследява времето за шофиране и почивка на шофьора, по този начин моментално може да се установи годността му за следващата транспортна задача.

В случай, че Вие експлоатирате система за управление на превози, благодарение на двупосочната ни интеграция ще можем да осъществим процесите за планиране, управление и администрация на високо професионално ниво о отговаряйки на индивидуалните Ви изисквания и работни процеси.

Международната ни мрежа от сервизи предлага възможност в 14 страни в Европа да се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.