Аларма за тревога Vissza

Повишете безопасността на шофьорите с т.нар. паник бутон в купето!

В ситуацията на опасност натискането на паник бутона генерира безшумно алармиране. При превозното средство няма външен знак за натискането на бутона, на интерфейса на WebEye Alarm обаче се генерира моментално алармиране.

Технически предпоставки:

Необходимо е монтиране на паник бутон