BestWay Vissza

Услугата BestWay в голяма степен допринася за ефективното и безпроблемно функциониране на онлайн интелигентни транспортни системи (ITS) в Унгария, както и в много страни в Европа.
Главният профил на продукта BestWay е предоставяне на данни от транспортна информатика, чрез които за потребителите, заинтересовани в сухопътния транспорт и превоз, стават лесно достъпни данните за трафик по пътищата на Европа, необходими
както за планирането, така и за изпълнението.

Основата на услугата представлява обработването на данните FCD (floating car data), получени от превозните средства с монтирано WebEye устройство. Разработваме и управляваме нашата система за обработка на данни с иновативни математически средства, средства от информационни технологии и географска информационна система, благодарение на което сме в състояние да интегрираме резултатите от обработката на голям брой данни в онлайн ИТ системи.