Данни за маршрут Vissza

Изгответе подробен отчет в приложението за данните на маршрутите, изпълнени от отделните превозни средства!

Докладът съдържа позициите, времето на тръгване и на пристигане, времето на престой на всичките пунктове за спиране. Можете да извлечете подробен отчет и за скоростта на превозното средство. Можете да търсите и по интервали на време сред данните,
достъпни и със задна дата, по този начин ще можете да кажете в даден момент къде се е намирало едно превозно средство.

Естествено освен това можете да визуализирате маршрута на превозното средство и на карта, по този начин веднага се очертават изминатите маршрути.