Диагностика на превозни средства Vissza

Елиминирайте щетите, произлизащи от неправилното използване на Вашите превозни средства.

WebEye Ви предлага за това два вида решения.  От една страна разрешава измерването на оборотите на превозните средства, функциониращи на принципа на отчети на база време. При тези превозни средства решението помага в установяването на времето на извършване на действителната работа. За услугата е необходимо монтирането на индуктивен датчик.

От друга страна с четенето на CAN-шината на превозното средство осигуряваме достъп до до много измерими данни: експлоатационни часове, обороти, температура на водата за охлаждане, ниво на горивото, разход на горивото, маса, брой на пробягани километри.

Технически предпоставки:

Монтиране на индуктивен датчик или четец за CAN-шина