DrivingStyle Vissza

Намалете разходите си за поддръжка и гориво чрез усвояване на правилния стил на каране!

Нашата услуга DrivingStyle разрешава контролирането на
поведението на водачите при шофиране, показвайки скритите
разходи, произлизащи от неправилното използване на превозните средства.

Чрез приложението ще Ви дадем точна информация за дейността
на шофьора с предоставяне на параметри, от които еднозначно
може да се установи непрофесионалното шофиране. Правилно
избраният стил на каране значително може да намали разхода
на горивото, освен това могат да се избегнат ненужните ремонти
и преждевременната амортизация на частите, с което
може да се удължи експлоатационният живот на превозните средства.

Системата оценява шофьорите по предварително дефинирани тегловни коефициенти на система от критерии, по този начин стилът на каране на водачите може да се развива индивидуално. Чрез съзнателно обучение значително можете да намалите разходите за поддръжка и прекомерния разход на горивото, произлизащи от неправилното използване на превозните средства. DrvingStyle предоставя лесно разбираеми информации по мениджмънт, базирани на петседмични тенденции, за целия автопарк, както и класира резултатите на шофьорите с помощта на точкова система, базирана на индивидуално оценяване.

С помощта на извлечените данни за шофиране потребителят може да установи кой шофьор има нужда от квалификационни курсове,
както и да проследява развитието на отделните шофьори и
ефективността на обученията по шофиране.

Валидирането на нашето решение за анализ на стила на шофирането сме извършили със съдействието на един от най-големите производители на превозни средства в Европа.

Системата анализира и визуализира следните информации:

 • Изминат път
 • Времето на шофиране
 • Средна скорост
 • Среден разход на гориво
 • Процент и време на празен ход
 • Процент и време на каране по инерция
 • Използване на ретардер, претеглено с интензитет
 • Времетраене на интензивни натискания на спирачки
 • Процент и време на използване на автопилот
 • Процент и време на държане на високи обороти
 • Брой на натискания на педала на газта до дупка
 • Време на натискания на спирачките -Използване на превозни средства

Технически предпоставки:

Свързване към CAN системата и дигиталния тахограф в превозното средство.