електронна система за пътно таксуване Vissza

WebEye е надежден партньор и в отчитането на пътната такса в електронната система за пътно таксуване на Унгария. Можете да разчитате и на нас като сътрудник при отчитането на използването на пътища от превозни средства с тегло 3,5 тона и над това.

Основната ни задача е да предоставим точни данни за
превозните средства, които искат да отчетат своите задължения за такси на АД за управление на държавните магистрали с помощта на решението WebEye. Услугата може да се използва чрез бордните устройства (OBU), необходими за превозвачите, които се включват в гнездото на запалката, както и от монтираните бордни устройства (WebEye устройствата, които вече притежават нашите клиенти, обикновено са годни за изготвянето на отчетите на декларациите).
С помощта на нашите специалисти устройствата бързо и лесно могат да бъдат пуснати в действие. За подробностите и цените на услугата можете да се информирате на сайт: http://e-patnataksa.bg/