Идентификация на ремарке Vissza

С идентификацията на ремаркето можете да водите актуален регистър за приемане и предаване на всяко ремарке, както и да видите точно към кой влекач е определено в момента. Към ремаркета можете да запишете рагистрационен номер, вътрешен номер и марка.