Измерване на експлоатационните часове Vissza

Притежавайте актуална информация за действителното експлоатационно време на Вашите машини!

С решението на WebEye за измерване на експлоатационните часове можете да проследявате действителното експлоатационно време на Вашите превозни средства и машини по критерии, като проследяване на обороти, запалване, фиксиране и спомагателно задвижване. С регистрацията на работното време можете ефективно да подпомагате Вашите административни дейности и отчети.