Измерване на експлоатационните параметри на превозното средство Vissza

С тази услуга можете да измервате експлоатационните параметри на отделните превозни средства, като експлоатационни часове, обороти, температура на водата за охлаждане, ниво на горивото, разход на горивото, маса, както и брой на пробягани километри. Със събирането и анализа на тези данни можете да получите по-точна картина за актуалното и миналото състояние на Вашия автопарк а в дадени случаи можете да откриете и предотвратите евентуалните повреди или допълнителни разходи.