Измерване температурата на товарното отделение Vissza

Оптималната температура може да бъде различна за отделните видове стоки, поради това устройството разрешава проследяването на отделните температури за охлаждане по сектори.

Измерените стойности се записват през 15 секунди. За промяната на температурата на товарното отделение, както и за отварянето на вратата му се сигнализира веднага на шофьора и на диспечера, по този начин може да се предотврати развалянето на товара.

Технически предпоставки:

Необходимо е монтиране на термометър