Изтегляне на тахограф Vissza

С помощта на функцията eDownload данните от дигиталния тахограф вече са достъпни и онлайн за превозвачите, независимо от това дали превозните им средства се намират в страната или в чужбина. Официалното изтегляне на данните на шофьорската карта през 28 дни и на паметта на тахографа през 90 дни може да бъде изпълнено съгласно законодателството от всички страни на Европа.

Използването на дистанционното изтегляне е бърз и удобен начин на увеличаването на превозните капацитети и използването на превозните средства, тъй като дадените превозни средства не трябва да бъдат спрени от движение, данните на тахографа са достъпни и по време на извършване на работа, от разстояние. С използването на решението собствениците на превозните средства могат да изпълняват повече поръчки, а благодарение на икономисаните километри на връщане могат да експлоатират своите автопаркове по-екологично и с по-голяма енергийна ефективност.