Организация на превозите Vissza

Нека планирането на транспортните задачи да бъде прозрачно!

С определянето на маршрута на курса и пунктовете за спиране и с разпределянето им към превозните средства планирането и контролът на транспортните задачи стават по-лесни. Изпълнението на превозите може да бъде проследено в реално време, по този начин може да се види актуалната дейност на превозните средства.

С решенията, подпомагащи организацията на превоза, спедиторът например моментално вижда на кой шофьор може да възложи новата транспортна задача. Ако по пътя трябва да се
вземе нова пратка, за задачата може да се мобилизира колата, която е най-близо до точката на приемането. Може да се даде достъп до данните относно позицията на превозното средство и на клиентите, по този начин възложителите могат да проследяват в реално време позицията на своите товари.

С това не само ще подобрите използването на вашия автопарк, но ще спестите и разходи.