Планиране на маршрут Vissza

Елиминирайте излишно пробяганите километри!

Планирайте маршрута, който е най-подходящ за изпълнението на транспортната задача! Историята помощта на услугата за планиране можете да вземете под внимание дължината на маршрута, свързаните пунктове за спиране, бензиностанции, паркинги през които искате да се минава. Избегнете ad hoc решенията и произтичащите от тях излишно изминати километри!