Проследяване на вратата на товарното отделение Vissza

Заслужава се да се проследява състоянието на вратата на товарното отделение не само при превоз на стоки с голяма стойност, а и при транспорт на товари, изискващи специално вниямние, като охладени или замразени стоки. Към отварянето на товарното отделения
може да бъде определено и алармиране.

Технически предпоставки:

Необходимо е монтиране на сензор