Регистрация на превозни средства и шофьори Vissza

Водете на едно място данните на шофьорите и на автопарка!

В системата WebEye можете да извършите административните задачи, необходими за експлоатацията на автопарка, както и да актуализирате данните, като регистрационен номер, модел и собственик на превозното средство, името на използващия го шофьор или регистрационен номер на прикаченото ремарке.

Системата подпомага регистрирането на изполването на превозните средства и работното време на шофьорите, както и отчитането на разходите за превозните средства и за заплати.