Регистър на документите на превозните средства Vissza

Следете срока на валидност на документите на превозните средства!

Технически преглед, документи на превозните средства, шофьорски книжки – за една транспортна фирма е жизненоважно тези документи да бъдат регистрирани и срокът им на валидност да бъде следен. Пропускането на поредния технически преглед на превозното средство може да доведе до загуби от оборота, а
при пътна проверка – до сериозна глоба.

С услугата WebEye можете да проследявате не само превозните средства, а и свързаните с тях документи. Настройте алармиране
за изтичането на срока на валидност на различните документи и научете навреме за оставащия им срок на валидност.