Ръчно идентифициране на шофьора с въвеждане на данни (идентифициране на шофьора на административния интерфейс) Vissza

Административно подпомагане на регистриране на използването на превозните средства и на работното време.

Това решение ефективно подпомага и отчитането на разходите за превозните средства и заплатите.

Изберете една от следните четири услуги:

Идентификация на шофьора чрез RFID карта: Автоматична идентификация, разпознаване на шофьора с използване на RFID карта. Може да подпомага и регистрирането на използването на превозните средства и на работното време на шофьорите, както и отчитането на разходите за превозни средства и заплати.

  • Идентификация на шофьора с карта: Автоматична идентификация без докосване с помощта на карта на шофьора. Може да подпомага регистрирането на използването на превозните средства и на работното време на шофьорите, както и отчитането на разходите за превозни средства и заплати.
  • Идентификация на шофьора с бордно устройство: Ръчно въвеждане на данни от шофьора с помощта на бордно устройство, монтирано в купето. Подпомага регистрирането на изполването на превозните средства и на работното време на шофьорите, както и отчитането на разходите за превозни средства и заплати.
  • Дейности на шофьора: Записването на дейностите на шофьора. С помощта му могат да бъдат контролирани действителните фази на изпълнението на транспортните задачи. Подпомага изобразяването на използването на превозните средства, както и регистрацията на работното време.