SpedMart Vissza

Нашата услуга SpedMart е ексклузивна борса за превози, която подпомага бизнес процесите между възложители и превозвачи от искането на оферта през избора и изпълнението до потвърждението и оценката. Тези допълнителни информации правят организирането на транспортните задачи по интернет по-безопасно и по-ефективно.

Чрез вътрешната система за оценка предоставяме информация за досегашните сътрудничества, където и двете страни, участващи в превоза, могат да видят подробно качеството на изпълнението на предишните транспортни задачи. В оценката могат да бъдат подбрани определенията и понятията, които дават надеждна информация за логистичните услуги, предоставени от потребителите. Историята на изпълнението на превоза може да бъде потърсена и събрана от страните, които са се договорили, тъй като всички детайли на договора и на превоза, както и свързаната с него обмяна на съобщения са архивирани.