Управление на често посещавани места (POI) Vissza

Настройте индивидуална сигнализация за чести дестинации!

POI (Points of Interest) означава места, които от някаква гледна точка са важни за Вас. POI може да обозначава полезни места, например филиал, местоназначение или бензиностанция, но можете да го използвате и за обозначаване на опасни места. По-късно можете да изготвите подробни доклади за посещаването на тези места или да определите към тях алармиране в реално време.

Най-лесно можете да настроите POI с кръг, начертан около една точка, където радиусът на кръга дава размера на територията. Можете да начертаете и многоъгълна фигура на картата, по този начин можете точно да очертаете например един филиал. POI-та могат да бъдат причислени към 16 индивидуални категории, това групиране после улеснява подреждането на докладите.