Управление на правата за достъп Vissza

Управлявайте Вашите данни по безопасен начин!

Можете да осигурите индивидуален достъп до системата за потребителите във Вашето предприятие, а със създаване на групи превозни средства можете да настроите до кои данни да имат достъп Вашите сътрудници от различните области.

Системата WebEye разрешава създаване на подгрупи на потребители с различни потребителски права. По този начин управителят на автопарка може да реши отделните потребители или възложители кои данни да могат да видят.  С подходяща настройка на потребителските подгрупи можете да запазите сигурността на данните на Вашия автопарк и Вашите шофьори.

В случай, че още по време на изпълнението на транспортната задача искате да използвате данните на превозното Ви средство съвместно с Вашите възложители, можете да осигурите достъп на Вашите клиенти и партньори с ограничаване по време, на съдържание и потребителски права.