Услуги за измерване на горивото Vissza

Измерване на разхода на горивото

Измерване на изразходваното гориво с помощта на разходомер, монтиран в системата за снабдяване с гориво на превозното средство. Това решение предоставя най-точната информация за горивото, изразходвано от двигателя. Използването му е обосновано там, където установяването на разходите за гориво изисква голяма точност.

Измерване на гориво със свързване към CAN шина

Имате възможност за измерване разхода на горивото и със свързване към системата на CAN шина на превозното средство. С това решение можете да проследявате промените на нивото на горивото и разхода на горивото чрез вътрешната ИТ система на превозното средство.измерване на разхода на горивото: WebEye е в състояние да извлече и двете стойности, да изчисли средния разход на гориво и да изпрати данните на потребителите. Извлечените данни представляват непряка информация.

Технически предпоставки: Необходимо е монтиране на четец на CAN-шина.

Измерване на резервоар с измерване на ниво

Измервайте отсега още по-точнио нивото на горивото на Вашите превозно средства със сонда, вградена в резервоара. Решението непрекъснато измерва разхода на горивото на превозното средство в съответствие на изминатия път и времето.

Технически предпоставки: Необходимо е монтиране на капацитивна сонда.

Измерване на резервоар с измерване на ниво (с качество):

Измервайте с почти пълна точност[1] данните за разхода на Вашите превозни средства, както и качеството и температурата[2] на налятото гориво с капацитивната сонда на WebEye!

Чрез надеждните и последователни информации евентуалните проблеми на разхода и качеството на гориво могат да бъдат установени, по този начин можете да спестите значителни разходи!

Предимствата на капацитивната сонда:

  • С дори 15% по-точно измерване от данни на CAN шина
  • Данни, независими от фабричната система на превозното средство
  • Може да се измерва както актуалният, така и средният разход
  • Устойчиво решение, няма ерозия
  • Прецизен и надежден контрол на гориво
  • Възможнос за настройка на локални сигнализации (за източване на гориво или наливане на гориво с лошо качество)

Анализът на качествотто и температурата на горивото е достъпен само при капацитивни сонди с премийно качество

[1] В положение на покой, за целия резервоар