Webeye Messenger Vissza

Намалете Вашите разходи за комуникация!

С помощта на нашата програма Messenger за изпращане на съобщения лесно можете да предадете информации относно поръчката на шофьора, който изпраща доклади за дейността си в централата.

Webeye Messenger Plus

С помощта на опционалната програма Messenger Plus не само шофьорът и диспечерът могат да поддържат връзка, а има възможност и за комуникация между шофьорите, както и за поддържане на връзка между шофьора и семейството му по време на дълги международни превози. Нашите приложения Messenger осигуряват значителни икономии на разходите за Вашето преприятие и не на последно място стабилен тил за шофьорите. Бордните устройства в превозните средства, поддържащи програмите Messenger опционално се предлагат и с програми за навигация IGO Primo truck, с които шофьорът на превозното средство може да планира оптималния маршрут за изпълнение на своята задача.

Технически предпоставки:

Необходимо е монтирано на бордно устройство