WebEye Monitor for Mobile Vissza

С приложението WebEye Monitor for Mobile се отваря възможност за визуализация на информациите за статута на автопарка в реално време на мобилни устройства. Приложението прави достъпни по всяко време и навсякъде данните на превозните средства на прост и ясен интерфейс и визуализира актуалното им местоположение на карта. Решението предоставя информация за положението и състоянието, курса, скоростта и регистрационния номер на превозното средство, както и за името на шофьора.

Търсете приложението в Google Play Магазин!