Webeye Monitor Vissza

Проследявайте Вашите превозни средства в реално време!

С приложението Webeye Monitor можете да проследявате в реално време Вашия автопарк. Освен моментното географско положение на превозното средство Ви осигуряваме многобройни данни, актуализиращи се всяка минута, които предоставят полезна
информация за диспечерите и могат да допринасят за по-бърза и по-ефективна организация на транспортната задача.

Какви данни можете да проследите в реално време с приложението Webeye Monitor?

  • Моментния статут (движение, чакане, паркиране), скоростта, позицията, както и посоката на движението на превозното средство.
  • Експлоатационни данни: напрежението на акумулатора, нивото на горивото, температурата на товарното отделение, както и многобройни данни на CAN шина.

Поискайте и нашето приложение WebEye Monitor Plus:

  • За предоставяне на информации за трафик в реално време, за функцията за проследяване на задръствания.