Защита на имуществото Vissza

Повишете сигурността на Вашите стоки с алармените устройства на WebEye!

За защита на шофьорите и превозваните стоки предлагаме монтирането на аларемно устройство, което генерира звукови и светлинни сигнали в превозното средство. Сигнализацията се появява веднага и на интерфейса на WebEye.

Технически предпоставки:

Необходимо е монтиране на алармено устройство