Възможност за тестване

WebEye Унгария ООД за такса 30 000 форинта + ДДС/превозно средство осигурява възможност за тестване на услугата WebEye най-много в 2 превозни средства за срок от 1 месец.

В таксата са включени монтирането и демонтирането на устройството, както и таксата за услугата WebEye за срок от 1 месец. Тестването не се отнася за функции, за използването на които освен основното устройство е необходимо монтирането на други аксесоари (напр. измерване на разхода на горивото, четене на CAN BUS), освен ако не се заплатят допълнителните разходи.

Моля, дайте вашите данни